Arbeidershaven

Vanmiddag gemaakt, echt waar

Steeds duidelijker wordt wie met DOKKERS worden bedoeld.
En alles kan. Vandaag waren beide binnenstadsontsluitingen van Piet van der Maden de hele dag gesloten. Spuistraat kan niet klaarkomen en Scheldekraantje werkte weer tegen. Willen Middelburgse Karla en Rotterdamse Els wat voortmaken? Dan kunnen we iemand aanstellen, die dit Dokkersdoek eens omlaag trekt. Architectuurprijs moet maar even wachten. 

Voor verhaal over hoe fractievoorzitter der sociaal democratie de verwikkelingen in Scheldestad heeft beleefd gedurende zijn verblijf te Afrika in vlaag van cinematografische menslievendheid zou ik wel een hele Euro abonnementsgeld over hebben. Ook heeft burger het tot vandaag zonder ’s mans analyse en oplossingsrichting moeten stellen.

Forza, redacties. Vergaderen kan later ook nog!