Fonteynemissers 1

Acht missers op 1 plaatje

Fonteyne klaar. Nou en?
Brandinggebruis & Grootscheeps Winkelplezier willen nog niet overslaan naar partieel vernieuwde binnenstad. De winkeliers die afgelopen jaren loodje hebben gelegd omdat bereikbaarheid langdurig op nul stond zijn niet zomaar vervangen. Scheldestedelingen die gewend zijn geraakt aan de olijfoliën van AH XL en een nieuwe stropdas uit Maasstad zijn er niet op vooruit gegaan. Na vertrek van BAM-uitvoerder Bert de Croo resteert niets meer van de communicatie met omwonenden. De hele dag vormen zich groepjes, die de details doorspreken van die opleverpuntjes, die al de Fonteynemissers worden genoemd. 

Op deze foto zeven voorbeelden:
1. Hele dag rijden auto’s en fietsers in voetgangersgebied.
– Obstakels en toezicht ontbreken
2. Waterpartij is nog niet in gebruik genomen.
– Misschien is dit een zegen, maar we weten het niet  
3. Veel winkelruimte kan niet worden verhuurd.
– Er gaan geruchten over hoge prijzen
4. Lege winkelruimte is dichtgetimmerd met sombere planken.
– Dat is even erg als winkelstraten met dichte rolgordijnen
5. Kerstversiering mag echt weg zijn op 30 januari.
– Iedereen is weer aan het werk gegaan
6. Spuistraat wordt gebruikt als racebaan.
– Het zijn altijd dezelfden
7. Gekozen blijkt voor lawaaibevorderende bestrating. 
– Asfalt is eigentijdser tussen huizen 
8. Nieuw gebied is nog niet opgenomen in straatvegerstaakstelling.
– Even doen svp 

wordt vervolgd-

1 Reactie

  1. Mirre

    tsjong wat een ellende. Als blijk van solidariteit zal ik de volgende keer toeteren als ik langs rij.

Geen reacties toegestaan.