Fonteynemissers 2

Belgische loodsenwoningen

Op deze afbeelding aandacht voor twee missers.
Rijweg en trottoir van Spuistraat zijn helemaal klaar, compleet met nieuwe boompjes, straatmeubilair als lantarenpalen, prullenbakken en een geinig bankje uit de design folder. De zogenaamde Belgische loodsenhuizen lijken er van een afstandje beter uit te zien dan ooit, maar schijn bedriegt. Als het gaat stormen, moet men oppassen voor rondvliegende fragmenten. Onlangs zijn ze eindelijk in andere handen over gegaan en het zal niet lang duren of ze gaan in de steigers om te worden opgeknapt. Eindelijk is de rotzooi een beetje weg en dan begint het opnieuw. Misser 2 betreft de nieuwe verkeerssituatie bij uitgang parkeergarage. Soms komen er van vijf kanten auto’s terwijl niet duidelijk is wie eerst mag of moet. Sinds vandaag liggen er drie verkeersdrempels van zeer geniepige categorie. Ik zie nooit eens een groepje verkeersdeskundigen patrouilleren met een opschrijfboekje voor aanbevelingen aan het nieuwe college van wethouders. Moeten er eerst ongelukken gebeuren?
UPDATE 3-2-08: Van de drie drempels is er nog 1 over. Het is niet duidelijk wie er 2 heeft weggehaald.

– wordt vervolgd