Gewoon

pzc_a.jpg

Zeeland heeft Canon van Bijzondere Zeeuwen onthuld.
Dat gebeurde via tabloid, dat daarvoor op welhaast NRC Next-achtige wijze het echte nieuws (over de laatste supermarkt van Meliskerke in mijn editie) naar binnenpagina’s verhuisde. In de lijst zien we provinciegenoten, die zich in 2007 verdienstelijk hebben gemaakt en die toch passen in de rubriek Gewoon. Nergens wordt duidelijk dat eigenlijk sprake is van een vroege aprilgrap van communicatie adviseurs met als bedoeling op nieuwjaarsreceptie van provinciebestuur – vanmiddag tussen 16 en 18 uur – eens andere Zeeuwen te zien dan hotemetoten en klederdrachtfreaks van de Bevelanden. De hand herkennen we erin van Karla Peijs,  die beter Karla Gewoon had kunnen heten.  
Intussen spelen we het oude spel: Wie hoort in dit rijtje NIET thuis?