Vergaderen 1

Aan de achterkant van publieke omroep komen veel geesteszieken naar buiten, gevormd door ’t vergaderen. De enkeling die kans heeft gezien zijn pensioenopbouw volledig in programmatische geest te verwezenlijken zonder zich periodiek te moeten melden voor die surrealistische overlegbijeenkomsten met collega’s mag zich gelukkig prijzen. Het notuleren is evenwel verheven tot genre, dat sommigen tot ver na hun afscheidsreceptie blijven beoefenen. Of de vergaderingen daadwerkelijk hebben plaats gevonden dan wel of de notulen een getrouw beeld geven van enig besprokene is niet meer aan de orde. Van belang is slechts, dat ze eventueel gehouden hadden kunnen zijn en eventueel het geschetste verloop hadden kunnen hebben. Uiteraard is de waarheidsgetrouwheid groter dan Jeroen Bosch zich had kunnen voorstellen.

 De presentielijst van de vergadering hieronder luidt:

Aanwezig:
Ir. P.S. Serton (VARA) (Voorzitter); D. Dutman (NOS) (Secretaris); A.U. Agsteribbe (EO); I. Aisenach (KRO); E. Eesteringa Jr. (VOO); S. Indermau (TELEAC); H. Kei (TROS); E.H. Korevaar (NCRV); Mevr. R.L. Peterse (IKON); Nic Plasschaerd (AVRO);

Alsmede:
 N.R. Hoofddorp (NOS);

Afwezig:
Ubbo E. Dessens (NOS); L.N. Naaldwijk (VPRO);

Alsmede:
Mevr. K.N. Aisenach-Riedel (NOS); Mr. M.M. Moerheim (NOS).