Benny

Waar ging het om bij Benny? 

In zijn doodsbericht staat, dat Benny Neyman in 1973 met zijn zangloopbaan is begonnen. Dat kan kloppen. In 1974 heb ik hem geïnterviewd voor de GPD. Hij zou meedoen aan een songfestival in Oostende. De vaste man voor shownieuws moet ernstig ziek geweest zijn, want Chef Dieleman had mij in de aanbieding gedaan. Ik woonde in Hulst, immers al vrijwel België, en genoot ter redactie enige bekendheid als muziekliefhebber, al representeerde Benny ongeveer het tegendeel van wat me te binnen schiet bij de combinatie muziek en liefhebberij.  

Mijn opdracht omvatte de totale coverage van het festival, maar in het bijzonder de Nederlandse inbreng. Voor het voorverhaal maakte ik met Benny een afspraak in De Jonge Haan, vermaard inneemcentrum voor omroepalcoholisten aan ‘s- Gravelandseweg te Hilverdorp. Ik herinner me scherp, dat ik tegenover een bonk zenuwen zat, die niet wist wat hij wel of niet moest prijsgeven. Ook over zijn deelname aan het Oostendse festival maakte hij een onzekere indruk. Zelf stond ik eveneens aan begin van een loopbaan, maar Benny moest tegen zichzelf in bescherming worden genomen, anders zou het niks worden. Het werd dus een artikel met opgewekte toon, waaruit hoofdzakelijk zelfvertrouwen sprak.  

Ik vertel dit uit mijn hoofd, maar ik zou graag on line PZC-archief raadplegen om na te kijken of de laatste zin van mijn tweede alinea klopt. Het nieuws dat dit binnen afzienbare termijn tot de mogelijkheden behoort vervult me met zowel dankbaarheid als ongeduld.