Gerechtigheid

Badge

Politiek is voor burgers moeilijk te begrijpen.
Daarom nodigt Scheldestad elke maand ongeveer 15 inwoners uit de gemeenteraadsvergadering bij te wonen. Zij ontvangen de actueelste agenda, stukken, een badge en uitleg. Zodra raadsleden zich in geneuzel dreigen te verliezen richt burgemeester Dijkstra zich tot publieke tribune om de glimmende VIP’s te vertellen wat hij denkt dat gebeurt. Als geen der volksvertegenwoordigers zich verzet, laat hij de hamer vallen en schakelt hij door naar het volgende punt.  

Tegen jonge collega’s ter redactie zei ik vroeger, dat uit elke raadsvergadering minstens drie andere nieuwtjes komen.

1. Burgemeesters Walcheren hebben afgesproken, dat ze met 1 standpunt komen over vestigingsplaats nieuwe (?) ziekenhuis.
2. Burgemeesters in Zeeland hebben afspraken gemaakt met politie en justitie over “Hoe te handelen in geval van straatrumoer na evt. filmvertoning”.
3. Gemeenteraad krijgt geen antwoord op vraag naar totale kosten Intégis -onderzoek. Raadslid informeerde: Wordt dat bedrag met vijf of zes nullen geschreven?
4. Volgende week overlegt wethouder met Spoorwegen over langdurig afsluiten overgang Oost-Souburg.
5. Afscheid onderhandelaar De Schelde met gemeente over Scheldeterreindeal zal aanzienlijk verder strekken dan aangeklede borrel.
6. Historische kerk aan Oranjeplein in Oost-Souburg, die binnenkort via R. Balkenende vleugel in gebruik neemt, mag ook worden gebruikt voor sluiting burgerlijk huwelijk.
7. Wethouder praat volgende week met projectontwikkelaar over leegstand nieuw winkelcentrum Fonteyne.
8. Gemeentebestuur heeft geen uitvoering gegeven aan met algemene stemmen aanvaarde motie over fietsveiligheid in Spuistraat.
9. Officiele opening Fonteyne is 9 mei 2008.
10. Burgemeester vat vigerend beleid samen:
Scheldestad Schoon, Heel, Veilig.

1 Reactie

  1. loek

    Scheldekwartier: Schoon, Veel, Heilig

Geen reacties toegestaan.