Gesamtkunstwerk

sturm001_a.jpg

sturm002_a.jpg

Bijna was ik vergeten: men kan ook reconstrueren & restaureren.
Te Bonnefanten krijgt bezoeker zicht op monnikenwerk, gemoeid met in oorspronkelijke staat brengen van wandschilderingen op doek van Georg Sturm, afkomstig van en bestemd voor Rijksmuseum.

Onderzoek:
Archiefonderzoek in NAi: ontwerpschetsen, oude z/w foto’s en bestekken.
Stratigrafisch onderzoek: zoeken naar kleuren en motieven onder talrijke overschilderingen.
Oorspronkelijke schildertechniek: schetsen, sjablonen en doorstuif tekeningen bestuderen.

Opleidingen:
Leerplek voor studenten opleiding restauratiekunde Universiteit Amsterdam.
Stageplaats MBO decoratieschilder opleiding Sint Lucas Boxtel.

Restauratie:
Conservering en restauratie doeken van Georg Sturm in SRAL Atelier van Bonnefantenmuseum.
Reconstructie decoraties in Rijksmuseum.

Doel:
Herstel van oorspronkelijke architectonische eenheid tussen vorm, kleur en betekenis: het Gesamtkunstwerk. 
Wetenschappelijk onderzoek naar schilderkunst uit 19e eeuw.
Opleiden multidisciplinair restauratieteam voor toekomst.
Publieksvoorlichting in Bonnefantenmuseum.