Verstrooid

Joop den Uyl

Joop den Uyl was ook verstrooid.
Toen ik in Den Haag werkte, dronk ik glaasjes met fractiemedewerkers. Die kwamen met verhaal over bezoek van meneer Schmitz. De partijleider zat achter zijn bureau te schrijven. Secretaresse liet bezoek binnen en sprak: Meneer Den Uyl, hier is meneer Schmitz voor u! Den Uyl keek niet op, vervolgde zijn schrijfwerk en begon zijn gast na enige tijd in het Duits te verwelkomen. Waarop een niet weinig verbijsterde Schmitz begon te prevelen dat voor de conversatie ook de Nederlandse taal kon worden gekozen, omdat hier slechts de voorzitter der KRO tegenover hem zat.

-II-

De toespraak van Den Uyl in de Tweede Kamer bij presentatie van onderzoeksresultaat van Commissie Donner over Lockheedaffaire was onvergetelijk. Mijn werk in 1976 als Haagse redacteur der PZC bestond uit scannen van Kamer- en Raad van Statestukken plus verslaggeversklussen in oorden met een kengetal dat anders begon dan 011, maar tot het grotere werk heb ik me ook altijd aangetrokken gevoeld. Zo hoorde ik bij de vaderlanders, die op perstribune van Tweede Kamer uit mond van premier mochten vernemen, dat het einde der constitutionele monarchie helaas was afgewend. Na afloop vervoegde ik me bij Rijksvoorlichtingsdienst om een exemplaar van het rapport in ontvangst te nemen, dat ik binnen twee uur te Park van Nieuwenhove bezorgde ten huize van G.A. de Kok, die er ten behoeve van De Krant Van Morgen een leidend hoofdartikel mee vervaardigde. Ik zou het er even bij hebben gezocht als archief vandaag online was geweest.

-III-

Ene Eric-Jan Weterings is doende met een biografie over G.A. de Kok. Die suggestie is gedaan door Arendo Joustra, in een interview met Liesbet Mallekoote voor Zeeuwse omroep. Biograaf mag intussen eindje gevorderd zijn.

-IV-

Den Uyl overleed kerstavond 1987. Er waren geen extra radiouitzendingen in Nederland, want EO had de zendtijd van Met Het Oog Op Morgen overgenomen in verband met ondoorgrondelijke verrekening. Alweer oefening in verbeten nederigheid voor schrijver dezes.