Fonteinen

Rechts aanhouden

Dat is nog eens aardig gedacht, in boezem nieuw college.
Scheldestad ziet onder ogen, dat tijdens totstandkoming Fonteyne groot deel binnenstad verwaarloosd is. Gemopper moet worden omgebogen in positivisme, opdat een iegelijk ambassadeur worde zijner omgeving. Winkeliers ontvangen een centje waarmee ze pui beurt mogen geven, getracht zal worden lek zwembad aan Spuistraat aan enige praat te krijgen en te voorzien van een paar echte fonteinen. Wie golven wil zien gaat maar naar zeegat.nl En tenslotte zullen zes kunstenaars uit Scheldestad ontwerp mogen maken ter verfraaiing van mislukte vluchtheuvel, die initieel is aangesmeerd met korvetverf van Indonesische marine, die evenwel reeds loslaat. Uit de ingediende voorstellen Рwaarvoor per stuk alvast presentatiesubsidie beschikbaar komt Рzal Lantvanbelogte keus mogen maken, om te voorkomen dat hele Spuistraat wordt volgerommeld met die papier maché beelden naast stadhuis, die maar niet willen omstormen.  Het college voert althans verkennende besprekingen. Meer hierover ongetwijfeld tijdens de openingsceremonie, 9 mei.

***
College heeft zich tevens voorgenomen meer samenhang te brengen in de alom te Scheldestad leesbare openbare tekst, omdat wordt ingezien, dat met huidige aanprijzingen der lege winkelpanden geen gekwalificeerde vestigingsmanager af zal meren. En er zij een binnenstadsmanager, die elke week met vier medewerkers van stadsreiniging (plus apparatuur en vrachtwagen) lokaties aanwijst die meteen onder handen kunnen worden genomen. Wie zijn hond in stad laat schijten en zulks niet opruimt, riskeert boete van 500 Euro. Datzelfde geldt voor burgers die brommen of fietsen in voetgangersgebied. Ook de stadwachten komen terug met meer bevoegdheden en nachtdiensten. Ook hieromtrent uiteraard meer bij de opening, het draait om drie woorden: Schoon, Heel, Veilig.