Meten

windrichting en windsnelheid, maar ook een zender?

Tsja...

Ik wil graag weten, wat iedereen wil meten.

2 Reacties

  1. bvde

    Nou, bijvoorbeeld aantal moleculen of afstand, atomen, blootstelling (aan röntgen- en gammastraling), complex vermogen, concentratie, dichtheid, soortelijke massa, druk, mechanische spanning, dynamische viscositeit, elektrische capaciteit, geleidbaarheid, geleiding, lading, ladingsdichtheid, spanning, elektromotorische kracht, stroom, stroomdichtheid, veldsterkte, energie, arbeid, warmte, energiedichtheid, frequentie, geabsorbeerde radioactieve dosis, geluidsniveau, gewicht, golfgetal, hoek, hoeksnelheid, impuls, stoot, inhoud, katalytische activiteit, kinematische viscositeit, diffussiecoëfficiënt, kracht, lengte, lichtsterkte, lichtstroom, luminantie, magnetische flux, fluxdichtheid, magnetische inductie, magnetische veldsterkte, massa, molair volume, molaire energie, molaire geleiding, molaire warmtecapaciteit, molaire entropie, moment, ontploffingskracht, oppervlakte, oppervlaktespanning, permeabiliteit, permittiviteit, radioactieve-dosisequivalent, radioactiviteit, ruimtehoek, snelheid, snelheid geabsorbeerde dosis, soortelijk volume, soortelijke warmte, specifieke energie, specifieke lichtstroom, temperatuur, thermische geleiding, tijd, verlichtingssterkte, vermogen, versnelling, warmtecapaciteit, entropie, weerstand, zelfinductie of wederzijdse inductie.

    … en grootheden meten zich aan elkaar.

  2. ton

    Wat niet gemeten wordt bestaat niet. Wil je dat echt allemaal weten?

Geen reacties toegestaan.