Dlm

Hoe was het op de krant…?
Lantvanbelogte: Voskuiliaans welhaast!

Bij PZC was hoofdredactie in jaren zeventig enige tijd samengesteld uit twee heren. Op hun bord lagen gebakken peren bestaande uit de opdracht herinnering aan voorganger G.A. de Kok, die provincie- en landsbestuur souffleerde, te doen verdampen. Wonderlijk was, dat hun respectieve echtgenotes eveneens artikelen aan courant bijdroegen. Gehele redactie was daarvan op hoogte, precedenten waren in internationele dagbladwereld niet bekend en even curieus was het, dat de damesstukken praktischer geschreven leken dan die van de mannen. Vaak ging de minne grap, dat duo – ook bekend als Twee Zonder Stuurman dan wel Slakkie & Puntmuts – thuis te horen kreeg hoe ter redactie geopereerd diende worden. Nu PZC 250 jaar bestaat krijgt Zeeland eerste aflevering voorgeschoteld van trilogie over de leidsman aan wiens inspanningen te danken is, dat dit jubileum zonder kleerscheuren kon worden bereikt: de heer M.P. Dieleman (Rinus, paraaf: Dlm). In zijn kielzog, als stille vennoot (pagina ..) en alter ego, trilogie-schrijfster Cornélie van de Reepe. Dit is overigens NIET het oeuvre, dat 30 mei in Middelburg wordt aangeboden aan K. Beatrix.

Wordt vervolgd

1 Reactie

  1. Joep

    Binnenkort in uw boekhandel:
    ‘Bedankt voor uw komst naar de studio’, door A. Streng.

Geen reacties toegestaan.