Marianum

Catharijne Convent Utrecht, weer

Atelier Meester Van Elsloo.
Eind 15e eeuw, stralenkrans 19e eeuw.