Hulpjournalistiek

Tien jaar geleden was dit niet voor te stellen.

Tientallen mensen met professionele apparaten, die in zomertenue te Zeeuwse Hoofdstad vastleggen hoe hulpverleners te water geraakte auto + inhoud uit gracht opvissen. Geen oefening, maar het echte leven. Hun foto’s en filmpjes staan vaak al op het internet, nog voordat we terug zijn in de kazerne, zegt brandweercommandant Erwin. Chauffeur is in ziekenhuis overleden en zo neemt navrantie nog wat toe. Ik ervaar het als plezierig, dat tabloid eens een stukje over dit verschijnsel afdrukt met een foto van die hulpjournalisten in plaats van het ongeluk. Het is een omdraaiing van nieuws, die alleen bedreven kan worden door meer gerijpte journalist, het menstype dat bij Wereld Gezondheids Organisatie als bedreigde diersoort in ons gewest is voorgedragen.

In tabloidartikel wordt nog politiewoordvoerder Alwin opgevoerd, die lief ding over heeft voor terughoudender publiek. Terughoudendheid is ook mijn behoefte en beste kans op bevrediging zie ik via sluiting van ramen & deuren. Als iedereen mij volgt, raakt niemand meer te water, kan ambulancepersoneel in staking en ziekenhuis dicht.