Warrend

Soms ben ik erg van de taal.
Dan lees ik iets stelligs en denk: Is dat wel zo?
Gister stuitte ik op spandoek boven en reflex was: als sluis gesloten is, kunnen er geen schepen door. Toen ik evenwel sluis bestudeerde, zag ik dat-ie open was en besprong de neiging me doek omlaag te halen. Heb daarvan toch afgezien, omdat ik dan restaurant zou kunnen duperen. Hoewel. De situatie ter plaatse is mij goed  bekend en zo weet ik, dat restaurant altijd bereikbaar is vanaf plaats van spandoek. Daarop heeft sluisstand geen invloed. En zo weet ik trouwens ook, dat sluis in zomer nimmer dicht is en dat plaatser van mededeling misschien heeft bedoeld, dat voetgangersbrug tijdelijk niet gebruikt kon worden om van Rondeel naar Dijktheater te wandelen. Ben ik nou altijd de enige?  

PS 1  Hetzelfde met bruggen. Wanneer is brug open, wanneer dicht?
PS 2 Vorige week las ik over een spoorboom bij de Westerscheldetunnel.
Maar dat was iets anders.

1 Reactie

  1. antengroobe

    thank you, brother

Geen reacties toegestaan.