EvenblijOp zo’n avond merk je, dat docenten je het beste gunnen.
Zijn evenblij als geslaagden.