Trekpleister

Ons frappeerde dit keer werkgelegenheidsaspect van de attractie. 
Dagelijks, overheidsgestuurd en onbedreigd.