Zonsverduistering

Hoe groot de kans, dat schepen van zelfde huis elkaar ontmoeten?
kBedoel in volle vaart en niet zijnde ponten.