Verweesd

Vorige week verloor ik een vriend die ik nooit heb ontmoet.
Zijn naam was Dave Smith en hij woonde te Verenigd Koninkrijk. In 2004 nam hij contact op omdat ik een fansite voor Richard Thompson runde en hij studie had gemaakt van teksten uit het omvangrijke oeuvre van de Britse singer-songwriter. Hij vroeg me of ik zijn boek, The Great Valerio,  in .pdf-vorm wilde bekijken en of ik wilde meedenken over verspreiding via internet. Ik ontving 330 pagina’s vol schitterende analyse in heldere taal. Ik mocht het materiaal uploaden, zodat het kon worden weggegeven aan iedere belangstellende, hetgeen vanuit gans de wereld jarenlang volop gebeurde. Zij ontvingen het deftigste dat ooit is vervaardigd over de muzikant van wie Bonnie Raitt ooit zei:

He goes deeper and says more original things than most songwriters. I don’t like to compare any songwriter to another but, you know, there’s Randy Newman, and Paul Simon, and Dylan and I think Richard Thompson’s working at least on that level. I’ve been in love with those ballads of Richard’s since I first heard them. “Dimming Of The Day” is one of the most beautiful and the most heartbreaking songs which I’ve ever recorded . . . He’s funny and he’s not self-involved and, you know, he loves his life as a dad. He’s a beacon for people that are traversing the more “occupational hazard” part of rock’n’roll. Richard seems to have all the fun without all the dastardly results the rest of us have to live through. I don’t see him hanging out at “the scene” too much when there’s big parties with Don Henley. He’s a grown up . . . and he leads a very interesting path through this show business world, manoeuvring his ship independent of the slag heap that most of us are in.
 
 
Dave, Bonnie en ik deelden een Richard Thompson-afwijking.
Dave kreeg kanker en ging dood met de teller op 58.
Nu moeten Bonnie en ik samen verder. 
 

2 Reacties

  1. admin (Auteur bericht)

    @ Luc en anderen: Elke heeft de originele .pdf later verfraaid in het kader van haar studie. Ik heb nog niet gecontroleerd welke versie via de officiele RT-site beschikbaar wordt gesteld. Wie belangstelling heeft voor de prachtigste layout moet maar even mailen.

  2. Luc

    Een kleine erkenning van Elke haar werk aan de pdf zou mooi zijn geweest. Moet me toch even van het hart.

Geen reacties toegestaan.