Veiligheidsverzorging

Toch zag ik veel mensen genieten.
Onder indruk van zoveel macht & vernuft.
Het komt me voor, dat nooit zoveel personen tegelijk doende waren in functies, gericht op verzorging van andermans veiligheid.
Te land, ter zee, ter lucht.
Nochtans loop ik – in navolging van Nanni Moretti in Caos Calmo – hele dag naar reeksen te zoeken van betere veiligheid. Ver kom ik daarmee niet. En evenmin ben ik uit de ongerijmdheid, dat overheden enerzijds milieuvriendelijke auto’s minder belasten en aan andere kant dit soort demonstraties faciliteren. Hoe organisatoren van culturele evenementen bomen laten planten ter compensatie van omgevingsbelasting en hoe je daar bij zo’n evenement als dit nada over verneemt. Nou wilde ik toch bijna concluderen, dat het wellicht tijd wordt voor enig verandermanagement.