Straatfotografie

Over drie weken verschijnt Ruben’s zesde fotoboek.
Omdat je de lezer op eerste bladzijde altijd even bij de hand moet nemen en omdat in Werkstad verder iedereen moet werken, verzocht de beroemde fotograaf Yours Truly paar woordjes inleiding te bedenken. Als logisch gevolg boekte ik reis richting Thameside voor bezoek aan Geschiedenis der Straatfotografie in Tate Modern. Tweede studiereis voerde naar Zeeuwse Provinciehoofdstad, ook wel: Denkstad, want in vijandelijk gebied verneemt men scherpste karakteristieken. Tenslotte begaf ik me naar de Provence voor afsluitende literatuurstudie, gelegen aan een zwembad in wolken van lavendel. Na maanden broeden was de tekst gereed. Zowel Ruben als zijn uitgever, respectieve vriendinnen en kinderen plus aanhang waren verrukt. Beetje ongebruikelijk om Werkstad vanuit Denkstad te beschouwen, maar daarom juist grappig. De lezer begrijpt: ik citeer.

Zoals in elk uitgeefproces kroop vanonder herfstgras evenwel nog addertje.
Van oplaag 2.500 stuks worden 1.000 genaaid en gebonden en daarvan gaan 500 naar het interim-college in twerkstedelijk stadhuis. Maar die 500 worden wel voorzien van een ander voorwoord. Mijn voorwoord werd op Communicatieafdeling niet stijf genoeg gevonden en ook zat er te weinig BLOF in. Aan de verleiding nu te beweren dat het voor Werkstad lastig zal blijven bij verkiezing Kunststad van het Jaar zal ik hier weerstand bieden. Staat tegenover, dat ook de bestellingen uit Denkstad al binnenstromen en dat BLOF-fans ze allebei willen hebben. Aan tweede druk zal niet kunnen worden ontkomen.

***

VLISSINGEN OP STRAAT
Ruben Oreel signeert zijn boek
zaterdag 22 november 2008
14.00-16.00u
Boekhandel ’t Spui, Scheldestad