Greta3

Greta: Maar je moet ook goed luisteren en geduld hebben. Mensen zeggen natuurlijk dingen die niet direct in juridische taal zijn overgezet. Hou goed in het oog wat je aan het doen bent. Waar gaat het om? Het gaat erom of de verdachte het heeft gedaan. Of niet. Belangrijk is de waarheidsvinding.
Iedereen op de zitting speelt zijn eigen rol. En als rechter moet je alle partijen daarvoor de ruimte geven. Rechters zouden meer oog moeten hebben voor dat rollenspel. Het is een kwestie van iedereen in zijn waarde laten. Soms zal een Officier van Justitie denken dat ‘ie het ontzettend op zijn brood krijgt van mij. Als hij zich, na een lang betoog van de advocaat, refereert en ik zeg: Dat kan ik me niet voorstellen. Want ik heb minstens drie dingen gehoord waarover nog wel iets te zeggen valt. Maar ook tegen advocaten zeg ik: Wat is nu uw conclusie? Waartoe leidt dit hele betoog? Of mag de rechtbank dat uitzoeken? Op de zitting doe ik geen dingen om in de smaak te vallen bij de advocatuur. Of bij het OM. Ik probeer niet in het gevlij te komen. Bij niemand. Ik hoef niet aardig gevonden te worden door al die verdachten. Maar ik wil wel na de zitting het gevoel hebben dat er een gesprek heeft plaatsgevonden. Dat er communicatie is geweest. De verdachte hoeft het natuurlijk niet met me eens te zijn. Als ‘ie maar gedacht heeft: Ze heeft naar me geluisterd. Eerlijk gezegd denk ik dat ik dat tamelijk goed doe. Zo’n zitting kan ik wel aardig leiden.

2 Reacties

  1. Mirre

    Greta heeft vast heel veel mensenkennis

  2. miranda

    Kan Greta mee naar De Vooruit?

Geen reacties toegestaan.