Kinderdok

timmerfabriek001_a

Kort na eeuwwisseling ontstond het plan Scheldestad vooroorlogse allure terug te schenken. Voor veel geld werd scheepswerf aangekocht en gefantaseerd over 1800-2500 nieuwe woningen voor welgestelden, jachthaven met kinderdok en cruiseschepen vol vreemdelingen met veelkleurige creditcards. Maar gemeenteraad had over hoofd gezien, dat steden belastinggeld niet in grond moeten investeren zolang voorzieningen te wensen overlaten, burgerij zich geremder vermenigvuldigt en onvoldoende wordt gescoord op elementaire waarden als Schoon-Heel-Veilig. In de stad ontstond het zogenaamde Fonteyne-negativisme, aanvankelijk toegeschreven aan Tabloidwendy & -mirjam, dat evenwel diep in het volk geworteld bleek en later zou ontaarden in het Fonteyne-oproer. Daar bovenop kwam  vanuit de Verenigde Staten nog een schip met zuurcrisis aangevaren, dat alles op z’n kop zette. De plannen werden afgeblazen, maar nog altijd bloedt de stad voor de miskleun van de late verzetting der bakens en is iedereen voor zijn vertier aangewezen op voetbalmuseum te buurgemeente.

Kleinzoon Doeke Roos jr tijdens geschiedenisles 2095.

1 Reactie

  1. tabloidwendy

    Bedankt, Flip! Eindelijk iemand die het snapt…
    Ben het zo beu om te worden uitgemaakt voor Middelburgse. BRRR!

Geen reacties toegestaan.