Retestrak

blues002_a

blues003_a

blues001_a

De vraag hoe vaak ik sedert 1958 in een krappe gelegenheid op een van de eerste rijen temidden van zweterige landgenoten met een koel glas gerstenat in de hand en volgende op afroep omgaand beschikbaar naar een retestrakke rockband heb staan luisteren kan ik bij benadering niet van het juiste antwoord voorzien. Als ik dood ben, mogen ze gerust memoreren, dat dit tot op hoge leeftijd ten diepste mijn geliefdste bezigheid was.

Zelfstudie? Eugene den Hoed, Age Kat, Kees den Hoed, YouTube filmpje