Journalist/winkelier

Media zijn aan verandering onderhevig.
Internet komt op, iedereen zijn eigen publicatiemiddel, de krant verliest betalende lezers en voor dachterblijver wordt het steeds hachelijker te onderscheiden wat integere journalistiek is en achter welke publicaties andere motieven zitten. Bij tabloid werkt journalist/winkelier die in beide functies kwesties heeft met de overheid. Door ingrijpende werkzaamheden te Scheldestad, waarover ook hier regelmatig is bericht, hebben veel collega-winkeliers er de brui aan gegeven. Anderen – met bijvoorbeeld een andere bron van inkomsten, zoals journalist/winkelier – konden hoofd nog net boven water houden. Zij meldden zich en masse bij de gemeentelijke overheid voor een tegemoetkoming voor gederfde inkomsten, ook winkeliers buiten de rand van het bouwterrein. Lastig voor de overheid want wie heeft wat gederfd en wat is bij wie aanwrijfbaar? Er kwam voor journalist/winkelier (winkelier/journalist?) blijkbaar niet genoeg uit tot op heden. Hou dit gegeven even vast.

Journalist/winkelier heeft nog een rol: die van burger.
En als zodanig meldde hij zich verschillende keren bij het Hans Verhagen Festival. Voor de laatste avond – die over poezie en met Jules Deelder – kocht hij zelfs een kaartje en zei tegen omstanders, dat hij uitsluitend was gekomen voor de muziek van Velvet Underground. Teksten moet je lezen, niet aanhoren, sprak hij. Na twee nachtje slapen kwam hij echter tot het inzicht, dat hij zaterdag eigenlijk een wonderlijke avond had meegemaakt. Op de eerste rij werd gerookt, en nog wel door de hoofdpersonen van de avond: Hans Verhagen en Jules Deelder. En enkele stoelen verder zat burgemeester met echtgenote, vertegenwoordiger van de overheid die hem als winkelier niet genoeg schadeloos had gesteld. Journalist/winkelier zette zijn journalistenpet op en componeerde een scherp artikel, waarvan – blijkens de reacties op internet – niet alle lezers de achtergronden kennen. Zodra media door het geven van partijdige informatie bijdragen aan de versterking van onlustgevoelens in de samenleving kan in mijn ogen worden gesproken van moreel verval.

***

Festival-organisator Joep Bremmers verklaart desgevraagd de in tabloid aangekaarte problematiek Een storm in een glas water te vinden met Journalist/winkelier in de rol van storm.
Ook Hans Verhagen’s mening gevraagd:
Verradersmentaliteit, typerend voor de huidige journalistiek.
Verhagen sprak tevens zijn bewondering uit voor burgemeester Dijkstra en de sportieve wijze waarop hij de onderbrekingen van Deelder en hemzelf pareerde.

13 Reacties

  1. admin (Auteur bericht)

    Volgens mij is alles gezegd. Een nieuwe dag.

  2. admin (Auteur bericht)

    @ Rolf: no comments, Rolf.

Geen reacties toegestaan.