Geert 100

Geert van Oorschot (1909-

Het voordeel van overledenen is, dat ze herdacht kunnen worden uitgaande van geboorte- EN sterfdatum. Over een paar dagen (15 augustus) is het 100 jaar geleden dat uitgever Geert van Oorschot te Scheldestad werd geboren. Als de meesten weer terug zijn van vakantie, wordt in elk geval te Amsterdam anderhalf uur iets gedaan ter herinnering aan deze grote Zeeuwse zoon. Ik heb een paar keer het genoegen gehad de flamboyante Hajeniusroker de hand te schudden, omdat hij kwam optreden in een radioprogramma, waarvoor ik werkzaamheden verrichtte. Ook ben ik eens een paar uur bij hem thuis geweest te Baambrugge en heb ik hem van nabij in actie gezien bij de onthulling van het Multatulimonument (door Beatrix) op de Torensluis aan het Singel te ’s lands hoofdstad. Tevens heb ik diverse boeken uit zijn fonds in mijn jongenskamertje staan (waaronder die van R.J. Peskens) en  hoor ik reeds mijn hele leven hoogst belezen mensen veelal anecdotisch over hem praten. In de sociaal-democratie te Scheldestad noch daarbuiten zie ik evenwel noemenswaardige beweging om nog eens even flink te onderstrepen dat socialistische wethouderszoon Van Oorschot aanzienlijk meer voor de letterkunde heeft betekend dan Aagje Deken, Coosje Busken, Betje Wolff en Jacobus Bellamy samen. Misschien moet een autochtoon er toch even bij burgemeester over beginnen.
(Anders moeten we gewoon geduld hebben tot 2087 als Geert alweer 100 jaar dood zal zijn. Het lijkt me in dat geval overigens wel de vraag of sociaal-democratie, letterkunde en Scheldestad nog voluit ademen).