Omrij

Komrij is de man voor wie ik omrij

Gerrit Komrij (65) droeg ruimzittend donker pak, praktiseerde richting lessenaar kalme tred waarin wij een lichte onregelmatigheid ontwaarden. Hij begon zijn optreden met het bericht, dat het eerste deel van de hem toegemeten tijd zou worden besteed aan reeds geruime tijd geleden tot stand gekomen gedichten. Het tweede deel van de hem toegemeten tijd zou daarentegen, u raadt het al zei hij, gevolgd door een tel rust met ruimte voor gnuiflach, gewijd zijn aan meer recent werk. Aldus geschiedde. Op voordracht en zeggingskracht was niets aan te merken. De aristocratie.