Overgang

koppejan001_a

Politieke seizoen is open.
Zal mij benieuwen.
Mag meteen (aan) verkiezingsprogramma schrijven.
Het is veelbetekenend dat dit korvee is en wordt toevertrouwd aan ketelbinkie. Twee dagen algemene beschouwingen achter de rug, intensiever op ideologie gevolgd dan anders – verbaas me (al jaren) over de gefixeerdheid op Mozartkapsel en hecht geloof aan de analyse van oud-collega Chavannes, die zegt dat Niemand Regeert (omdat iedereen regeert). Ons politieke systeem is een rammelkast, een hoestbui op 4 wielen om met komiek uit  jeugd te spreken. Er is van alles te doen en dat staat me eigenlijk aan. Rustig beginnen, fluistert intuïtie, maar ben ik niet al een jaartje bezig? Ander stemmetje zegt, dat ik leuke dingen moet gaan doen. Zou de combi uitgesloten zijn?

1 Reactie

  1. Joost

    Ligt aan grootte raakvlak ‘politiek’ en ‘leuk’. Voor ommezwaai in richting eigen carrière neem ik me vaak voor meer te luisteren naar ‘leuk’ maar kan (of durf) me dit niet (te) permitteren…

Geen reacties toegestaan.