Perskaart

perskaartpzc001_aa

Dit document was felbegeerd.
De krant verschafte het aan lieden met een onjournalistieke hoofdbezigheid, die op arbeidsonaangename uren of bij drukte en onderbezetting meehielpen met de nieuwsjacht. Men werd per gepubliceerde regel betaald, maar daarvan kon zowel naar boven als beneden worden afgeweken, zulks ter beoordeling van Rinus Dieleman, chef Zeeuws. 
  Ik kan me niet heugen, mijn kaart ooit aan iemand te hebben getoond. Het was immers al ruim voldoende als je je aanwezigheid bij evenementen verklaarde met de mededeling, dat je aan het werk was voor de PZC. Bij aanvang der gemeenteraadsvergadering te Valkenisse of Mariekerke heette de burgemeester raadsleden en belangstellenden op publieke tribune welkom en in het bijzonder ook de vertegenwoordiger van de pers. Al gauw kende ik verschil tussen voorstel en besluit, burgemeester en wethouder, coalitie en oppositie. Soms viel op, dat een raadslid een zienswijze naar voren bracht in de verwachting die sanderendaags over drie kolommen in de krant uitgemeten te zien. Daaraan kon helaas niet onder alle omstandigheden tegemoet worden gekomen. Ik zat nog op school, vond dat niet vervelend, maar dit was ook vrij leuk…