Regieverlies

bestevaer001_a

Onderdeel Bestevaer loopt niet.
Trouwens: ook rest van Dokkershaven Timmerfabriek Machinefabriek Scheldekraan Britannia Kenniswerf Scheldekwartier komt niet van de grond omdat crisis harder toeslaat dan het stadhuis wil toegeven. Rijksmiddelen (=geld) komen niet naar Scheldestad, want er is nog geen bouwvergunning afgegeven en dat is voorwaarde. Daadkrachtig college wil nochtans iets laten zien en wat doen we dan? Delta? Nee, even niet: Contact met woningbouwcorporaties om in elk geval de sociale woningbouw naar voren te trekken. (Ik citeer wethouder Polderman). Zijn motto: als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan.
Mij lijkt dat geen fijn plan. Het Scheldeterrein is (voor teveel middelen) in eigendom van de gemeente gekomen, omdat toenmalig gemeentebestuur regie wilde houden over toekomstige ontwikkelingen. Mij lijkt dat met een move richting woningbouwcorporaties expliciet sprake zou zijn van regieverlies, waarmee de visieloze broddellijn van de naoorlogse Scheldestadpolitiek zou worden voortgezet. Niet doen mensen: eerst Bestaande Stad uit het slop.

1 Reactie

  1. bob pingen

    En dat kan indien er op het Scheldeterrein, in plaats van flats. eerst een viertal straten worden gelegd om de benedenstad te onsluiten. Is het ook meteen gedaan met het brommeren in de Walstraat.

Geen reacties toegestaan.