Flauwekul

Voortijdig vertrek Balkenende kan gevolgen hebben voor Hedwigepolder.