Honte

...of Westerschelde

Lam of leeuw

Hoe kunnen we het vertrouwen in onze parlementaire democratie weer versterken? Oud-Tweede Kamervoorzitter Anne Vondeling sprak destijds over de Tweede Kamer; lam of leeuw. Mijn stelling is: “De geloofwaardigheid van de parlementaire democratie staat of valt met volksvertegenwoordigers die in plaats van volgzaam als een lam, strijdbaar zijn als een leeuw”.

Stelling gevonden op Ad Koppejan.nl

Nou, als zijn anti-ontpolderingsmotie nieuw leven wordt ingeblazen kan onze Ad nog deze week het kabinet laten struikelen en Den Haag en Antwerpen onder druk van claims naar de onderhandelingstafel sturen. Nieuwe verkiezingen zouden ook om andere redenen welkom kunnen zijn.

Aanvulling 13-10-09: Een politicus kan blijkbaar niet altijd voor leeuw spelen.

1 Reactie

  1. wim

    volgens mij betekent ‘honte’ ook: schaamte

Geen reacties toegestaan.