Lustrum4

tui001_a

1 januari 2010 kan vierde lustrum Zeeuwse omroep worden gevierd.
Vandaag 20 jaar terug werden bouwkundige aanpassingen in gemeentuus van voormalige gemeente Oost- en West-Souburg opgeleverd en kon dinrichting ter hand worden genomen. Ambitie van kwartiermakers was radiotechnische installatie, die het toekomstige verslaggevers mogelijk zou maken zich – bij nacht en ontij – vanuit elke uithoek der provincie op zender te melden met nieuws. Omdat flauwtes moesten worden voorkomen had hoofdtechnicus Schaap berekend, dat basisstation aan Kanaalstraat moest worden uitgerust met vier antennemasten. Toen die aan weerszijden van karakteristiek torentje op nok werden geplaatst kwam Bouw- en Woningtoezicht vertellen, dat voorschriften van tvigerende bestemmingsplan werden overtreden en dat ze  terstond moesten worden afgebroken. Telefoontje met wethouder Bruinooge deed in zo’n geval wonderen.

Nadat de masten waren neergezet, meldde zich buurman Hendrikse uit Poortugaalstraat. In zijn tuintje fokte hij duiven in de vrees, dat die zich te pletter zouden vliegen tegen de vrijwel onzichtbare, maar ongetwijfeld meedogenloze tuidraden waarmee de masten ook bij noordwesterstorm & dijkdoorbraak op hun plaats moesten worden gehouden. Op de vraag of hij zelf misschien een oplossing wist, kwam hij met het voorstel ettelijke meters fluoricerende tuinslang om de tuidraden te leggen, zodat zijn gevederde vrindjes, net zo min als het vliegverkeer tussen Zuid-Europa en Schiphol verstrikt zouden raken ten nadele van de rechtstreekse reportages die regionaal station van plan was te verzorgen. Er is dienovereenkomstig gehandeld en nog voordat de slangen verwerden tot verschoten lubberdingen passeerden intercontinentale jumbo’s Souburg met achter Ray Ban knipogende gezagvoerders, die tussen watertoren en Stemerdinglaan schalks een duim omhoog staken.

2 Reacties

  1. bvde

    Ik denk niet dat ze op het andere gebouw opnieuw komen. Techniek en wetgeving verandert.
    Als de horizon van de foto klopt dan moeten de tuien opnieuw aangespannen zie ik.

  2. leen

    En ik was helemaal niet verbaasd dat ik het afgelopen weekend weer prachtige radio mocht beluisteren, wat mede mogelijk werd gemaakt door de 4 masten op het dak. Blijkbaar hadden we 20 jaar geleden nog niet zo’n gekke kijk op de toekomst. Ik weet zeker dat ze nog tot de verhuizing mee kunnen.

Geen reacties toegestaan.