Kosmopoliet 2

Net als Jan-Peter: geen kandidaat (meer)

Aan CDA bestuur Vlissingen

De CDA-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen, die mij telefonisch is gepresenteerd als voorstel van het bestuur aan de leden, biedt onvoldoende perspectief voor de toekomst. Daarom trek ik mijn kandidatuur voor een positie op die lijst terug, tevens zal ik mijn lidmaatschap der christen democratie beëindigen. 

Ik meen dat de Vlissingse kiezer een verse en doortastende gemeenteraad verdient, die voortzetting en perfectionering van het onder leiding van waarnemend burgemeester Wim Dijkstra ingezette beleid van een stevige ondergrond voorziet. Met de beoogde lijsttrekker en kandidatenlijst staat voor mij nu al vast, dat daaraan vanuit het CDA tussen 2010 en 2014 geen cruciale bijdrage te verwachten is.

Ik verzoek u tevens per omgaande mijn naam en foto van de website te verwijderen.

Mvgr

Flip Feij

7 Reacties

 1. admin (Auteur bericht)

  @Peter: Dank voor de gelukwensen. Zelden ben ik meer gewaarschuwd voor teleurstellingen dan toen ik mijn aspiraties bloot legde, zelden heb ik zoveel felicitaties ontvangen als na mijn voortijdige terugtrekking. Er moet iets aan de hand zijn met het imago van onze volksvertegenwoordiging. Over mijn belevenissen zou ik het volgende geschenk van de Week van het Zeeuwse Boek kunnen schrijven.
  @ Perspectie: ik heb zeker voor 8 jaar genoeg van de politiek, ik ga iets leuks doen.
  @bvde: eh…
  @ Mark: Voor mij hoef je niet meer terug te komen, dat scheelt weer.
  @ Max: je wilt je naam niet zeggen en je leest niet wat er staat, maar je snapt goed dat ik ongeschikt ben voor de gemeenteraad en ben voor de stad en mezelf blij, dat op tijd te hebben ingezien.

 2. Max

  Nounou, Flip Feij vers en doortastend? Een slak heeft meer snelheid. Het enige positieve aan zijn terugtrekking is dat de raad van Vlissingen behoefte heeft aan nieuw bloed en niet aan ouwe knakkers. Dat geldt natuurlijk evenzeer voor Japie Ventevogel, maar die zal Flips voorbeeld vast niet volgen. Overigens Flipje: het is niet de burgemeester die tot taak heeft beleid te voeren (behoudens op zijn ‘eigen beleidsterreinen’), maar de gemeenteraad. Maar die heeft in Vlissingen nog nooit beleid gemaakt. Oh, had het zeewaterpeil maar het niveau van de Vlissingse raad, dan hoefden we ons niet zo druk te maken over de klimaatverandering….

 3. Mark

  Ik was bijna terugverhuisd naar Vlissingen om op je te kunnen stemmen. Hoewel ik normaliter niet zo gauw overweeg om op een christelijke partij te stemmen.

 4. bvde

  En nu? Verhuizen naar Middelburg?

 5. Perspectie

  Het was eigenlijk ook te gek om te verwachten dat het verschil gemaakt kon worden, jammergenoeg. Nog eenmaal proberen of D66 wat meer rug&graat heeft?
  En moet tabloid gaan zoeken naar dubbele agenda’s in de bagage van de beoogd lijsttrekker?

 6. Peter

  Beste Flip,

  Gefeliciteerd met deze stap. Jammer dat het CDA in Vlissingen geen uitzondering is op de regel dat gemeenteraden gedomineerd worden door een invisible hand waarin het de middelmatigheid altijd lukt om zichzelf in stand te houden en de kwaliteit buiten de deur te houden. Anders gezegd: Gemeentelijke politiek is het best te definiëren als een emmer pis waarin de stront komt bovendrijven. Daarin hoort een kanjer als jij niet thuis.

 7. Bouwen Ewoutsz.

  Je kunt veel zeggen van CDA Vlissingen, maar niet dat ze langzaam zijn. De foto en naam van de voorzitter van de programmacommissie is wel heel snel van de website verdwenen.

  Jammer dat je politieke avontuur zo kort is. Was wel benieuwd of die stuurman-aan-de-wal ook in staat was om het schip van koers te veranderen.

  Wacht met spanning de kandidatenlijst af.

Geen reacties toegestaan.