Familiedag

strengetjes001_a

3 Reacties

 1. Dick Klees

  Zo er een valreep bestaat en mochten wij ons daarop bevinden, vlak voordat ook deze dag weer verstrijkt, ik zou je zeker van harte feliciteren. Ga daar maar van uit.
  Dus die gezonde meid in het midden ben jij. Dan krijg je tevens een zoentje.
  Geniet van je vrije leven en denk niet teveel aan later. Ik citeer jezelf: ‘Als wij dan leven zulle wij tevens zorgen’.

 2. Ton

  1961, keerpunt in de geschiedenis, waarin Amerika president J.F. Kennedy kiest en Nederland een nota ontvangt van de Sowjet Unie waarin gewaarschuwd wordt tegen de aanwezigheid van Amerikaanse atoomwapens. Niets op deze foto wijst op het verrijzen van ‘de muur’ in Berlijn, gadeslagen vanuit de ruimte door Gagarin tijdens de eerste omcirkeling rond de aarde.

  De Zuidplas is nog gewoon polder en voor het vertier is de nieuwe wandelpier in Scheveningen geopend. De eerste geboortegolf begint reeds de lagere school te verlaten en veroorzaakt het lerarentekort op de ulo.

  In het katholieke openbare leven decreteert paus Johannes XXIII de Moderne Ontwikkeling van het Sociale Leven en zijn Ordening Volgens de Christelijke Beginselen en in het huisgezin is er vrede en wellevendheid.
  In 1961 kiemt het cement der huidige samenleving. Gelukkig ontbraken de witte banden in het haar.

 3. Gosse

  En als jij de jongen met de krullen bent, dan ben je in al die jaren maar weinig veranderd.

Geen reacties toegestaan.