Regiewerk

 Scheldeterrein, aangekocht omdat gemeente regie wil hebben/houden. 
Wie zit daarvoor in de gevangenis?