Verschrikker 2

In het uiterste oosten van Zeeuws-Vlaanderen strijken in deze periode traditioneel grote groepen ganzen neer om te foerageren. Niet alle perceeleigenaren stellen het ganzenbezoek op prijs, ze fabriceren daartoe vogelverschrikkers die speurende kolonies op de gedachte moeten brengen een deurtje verder te gaan. Mij is bekend, dat grondbezitters op de Waddeneilanden schadeloos gesteld worden nadat hun eigendom door groepen vogels is bezocht. De gevederde vrinden hebben namelijk niet de gewoonte hun voederplaatsen onberispelijk achter te laten. We hebben hier dus niet te maken met een oefening voor de hoes van het nieuwe album van Tom Waits.