Grundgesetz

 Als onze taal in de Grondwet komt, moet dit ook weg.