Hedwige


Terug naar de Hedwige.
Gevoelstemperatuur bij het eerste licht,
nachtdieren schichten overtijds.
Wilde ganzen groeperen zich al buitendijks,
de polder jammert ijzig.