Korteweg

Anton Korteweg, vm directeur Letterkundig Museum Den Haag, weet ook van Franca Treur.
Hier leest hij in De Balie te Amsterdam, tijdens een door-de-weekse avond (24022010), op verzoek van Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam (SLAA) samengesteld door Wim Hofman.