Luchtfabriek 3


Waar te Hengelo ooit STORK-fabriek stond is ROC-Paleis verrezen.
Crisis of niet, ROC komt overal in het land in het geding als het gaat over grootscheepse nieuwe bouwprojecten. De reorganisatieziekte heerst daar blijkbaar dermate, dat de behoefte aan werkruimten wekelijks verandert. Ik ken dat van de landelijke publieke omroep.  Iets in mij zegt, dat we het niet over een duurzame ontwikkeling hebben, maar wat geeft het: niets is meer voor de eeuwigheid, bedrijventerrein heeft nieuwe bestemming en wie het paleis betreedt ziet nog veel van de originele staalconstructie.  Als ooit mocht blijken, dat er iets mis was met het ROC-denken, gooit Den Haag er gewoon een onderwijsvernieuwing tegenaan en zal een parlementaire enquetecommissie, opgebouwd uit niet-specialisten, achterhalen waar de miljoenen bleven en waarom niemand ooit iets in de gaten had.
Overigens woonde ik gisteren een bijeenkomst bij in stadhuis van Scheldestad. Enkele tientallen functionarissen brachten een middag mijmeren over Scheldekwartier door, waar niets uitkwam. Een forum met de part-time stadsmanager (er moeten meer huizen komen, dan komen de winkels vanzelf), het ruimtelijke ordenings hoofd van de provincie (jullie moeten misschien nog eens kritisch kijken naar het voorliggende plan in relatie tot de krimp en de gewijzigde vraag – hij sprak van een ontspannen woningmarkt) en wethouder Polderman (We zijn klaar met praten, het bouwen moet nu beginnen).  Ex-ondernemer Luc Markies (D66)  en ik zouden op zo’n middag wel een lijstje bezuinigingsvoorstellen kunnen samenstellen. Gemankeerd lijsttrekker Ventevogel, lang voor het einde alweer huiswaarts, draait – in de beste christen-democratische traditie – nog zijn hoofd om als hij mij ziet. We schrijven verkiezingstijd 2010. Heb nog een maand om na te denken wie ik eens met mijn stem zal verblijden.

2 Reacties

 1. Luc Markies

  Er hing een onwerkelijke sfeer bij het Debat5. Het leek een beetje op de scene uit de film Titanic, (waar de muzikanten zaten door te spelen terwijl het schip zinkende was) Financieel gezien staat het Scheldekwartier een meter onder water. Maar net zo vrolijk sprak men in het debat over plannen bij de invulling van het stadspark alsof er geen sprake was van een financieel lek geslagen Scheldekwartier.

  Men zal wel tot bezinning komen als men straks in het ijskoude bezuiniging water terecht gaat komen. Want de tijd van pompen of verzuipen is voor het Scheldekwartier
  allang achter ons gelaten.

  Maar goed, voorlopig speelt de muziek nog even door. Het is tenslotte vlak voor de verkiezingen,dus kunnen wij het beter over leuke dingen hebben, dan de realiteit onder ogen durven zien.

 2. Albert Bolink Hengelo

  Inderdaad Hengelo is gek op zijn industriele erfgoed, en ik ben er trots op dat ik ooit ook nog bij stork heb gewerkt.

Geen reacties toegestaan.