Multitalent

Grote zaal De Balie was flink bezet met Hofmanaanhangers.
Van Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam (SLAA) mocht Wim avondvullend programma inrichten en iedere fan kwam aan zijn trekken: beeldend werk, duiding, verhalen en gedichten. De plaatjes, tekeningen en schilderijen werden geprojecteerd. Wim las voor uit eigen werk en onvoordehand was de gezongen voordracht van In De Nacht over de watersnoodramp van 1953. We maakten kennis met de gedichten van Anton Korteweg (Franca Treur jeugd in West Brabant) en Hester Knibbe. F. van Dixhoorn herdeed zijn Jaagpad, Kampeerwei en Nollevijver. Ted van Lieshout poogde in een interview met Wim aandacht van zichzelf af te leiden, Bram Kwekkeboom riep tweetalig op het glas te heffen. De avond was doortrokken van het multitalent Wim Hofman, weemoed, Zeeuwse en Schotse waterkanten, golfslagen, overstromingen en andere verhalen met verkeerde afloop.

1 Reactie

  1. Arjen

    jammer dat we er niet bij konden zijn

Geen reacties toegestaan.