Slijkview

 Google Maps Streetview: nieuwste van het nieuwste.
Maar het is al oud op dag 1: dit rijtje bestaat niet meer.

1 Reactie

  1. wim hofman

    Misschien kunnen we een van die straten de Geert van Oorschotstraat gaan noemen, hij schreef immers laatdunkend over de straat waar hij eens woonde.

Geen reacties toegestaan.