Scheldebronx

Andere mislukking van mijn geliefde woonplaats is Walstraat.
Ooit was dit qua nijverheid & handel levendige straat, maar treurigheid stak van wal met het in naam van stadsbelang verbieden van alle verkeer en belegging met denige tegel die elk willekeurig arbeiderskind – zelfs geblinddoekt – als te besmettelijk zou herkennen. Gemeente is al jaren doende horecafunctie te ontmoedigen in ruil voor winkels, maar ook hierbij loopt alles fout. Nog steeds zitten er kroegen en restaurants, zodat het winkelmeisje elke ochtend moet afwachten waar en in welke mate nu weer gekotst of besmeurd is. Gemeente heeft lang geveinsd dat straat zich slechts uitstrekte tussen (verdwenen) Betje Wolffplein en (verpauperde) Kleine Markt. Naar restant, het stuk tussen Kleine Markt en Nieuwendijk is onder achtereenvolgende burgemeesters niet omgekeken, zodat vanzelf een beetje Scheldebronx kon ontstaan. Als het te maandagtabloid ging over Tasjesroof, In elkaar geslagen of Bloedneus (TIB) bleek Walstraat-Zuid zelden verder weg dan tweede zin.
Sinds maandagavond hebben partijen (LPV, PvdA, CDA, VVD) met 14 van de 27 gemeenteraadsstoelen een nieuw college in gedachten, Partij Souburg-Ritthem is verontwaardigd afgehaakt.  Hopelijk horen we ook snel wie de gelukkigen zijn die Scheldestad als wethouder mogen dienen en kan dat college in zijn tweede vergadering een crisis- en herstelplan voor binnenstad bespreken, want nou zijn warempel Brabantse straatmakers opeens begonnen Walstraat-Zuid voor onbepaalde tijd open te gooien teneinde zonder samenhangend plan die foute tegels te vervangen door Fonteynesteen. Wat kost dat niet en wat schieten we ermee op? Waarom roept nooit iemand: wat is het plan, wie heeft hier de regie? Is binnenstadsmanager weer op vakantie? Wie gaat straks met gedupeerde neringdoenden in gesprek?  Onder Louis van Heulen was dit niet gebeurd!

2 Reacties

  1. Peter

    Ik weet dat je zoiets anno 2010 nog steeds niet kan zeggen, maar ik blijf van mening dat de walstraat “open” moet: een straat van rode klinkers met aan weerszijden twee stoepen met grijze stoeptegels en gewoon weer autoverkeer. Als compromis met het groene volk kunnen we er dan eenrichtingsverkeer van maken. Geen by-pass, maar dotteren!

  2. Daniel Sinke

    In 1 woord: Perfect omschreven

Geen reacties toegestaan.