Tabloidconny


Er is geen draaiboek voor journalisten die loopbaan beginnen.
Evenmin ligt vast hoe zij eindigen.
Conny van Gremberghe is tamelijk roekeloos te tabloid gestopt, maar niemand kan eigenlijk bevredigend navertellen waarom. Was hij moe? Welnee! Oud en versleten? Geenszins! En toch is tkrantenwerk ten eind en zitten redactie en abonnee verweesd naar elkaar te koekeloeren. Verstoken van Ze-Vla berichtgeving waar huisgenoten worden bij geroepen: Kiektiswattikierleze!  Och, zegt Grem zelf, ik dienke dat mhin thid hekomme was. Gremberghe is van Sluuskille en weet alles van zijn Landje Apart. Bewoners, geschiedenis, aardrijkskunde.  Het is een genot met hem te Westbeer een vork te prikken en vervolgens naar oost of west uit te rijden en naar zijn toelichting bij de beelden te luisteren. Op de foto treffen we hem voor het knekelhuis van Philippine. Zijn arm had net over de grafstenen gemaaid en hij had gesproken: Hiere moeddok nog femilie lehhe, Ah, dor, tante Louise!
Wil tabloid Conny niet gewoon een bitje trugnemen?