Freedoms

Te Middelburg lieten Amerikanen opnieuw zien, dat ze dermate voorbeeldig zijn, dat ze zelfs te Zeeland wereldburgers kunnen doen huldigen vanwege verdiensten die in de verte kunnen worden gerelateerd aan noties uit 1941 van sierpresident Franklin D. Roosevelt. Zelf vallen ze intussen met drogredenen Irak binnen, weigeren ze tegemoet te komen aan internationale afspraken over CO2-reductie, veroorzaken ze de ernstigste crisis sinds 1929 en staan ze met alle handen in het haar bij de grootste milieuramp, die de aarde ooit meemaakte. Op de eerste rij te Zeeuwse hoofdstad majesteit & kroonprins met daarnaast de top CDA-ers van stad en ommeland, beiden hoofdrolspelers bij de totstandkoming van afspraken om Schelde te verdiepen en Zeeuwse polder aan de Schelde terug te geven. 
Tezelfdertijd kwamen vele tientallen bezorgde Zeeuwse en Vlaamse burgers bijeen in het uiterste oosten van Zeeuws-Vlaanderen om te getuigen, dat ze hun vertrouwen in rechtstaat en volksvertegenwoordiging volledig kwijt zijn en dat ze niet zullen rusten voordat het ontpolderingsbesluit is teruggedraaid. Zeeuwse media lijken Hedwigemoeheid van CDA te hebben  overgenomen. Die waren bij de Four Freedoms-uitreiking, stelden lijsttrekker Balkenende routinevragen in ruil voor routineantwoorden, maar lieten de verontruste burgers in de Hedwige in hun sop gaar koken.