Rechtzetting

 
Deze berichtjes knip ik altijd uit en leg ze op een stapel voor later.
Ze trachten mens’lijk falen te compenseren.
Van mij mag elke krant in elke zaterdageditie hele pagina van deze meldingen meenemen.
Nee, niet om de eerste steen te werpen. Allerminst.