Pruiskunt

Hemeltrap (Tremelhap) zou hier neergelaten kunnen worden.
Af en toe was een bij hoorbaar.