Treurniet

Antwoord op onzinnige vragen geeft Franca Treur niet.
Interviewer mag zelf ook wat weten.
“… 90 duizend exemplaren verkocht, waar schrijf je je succes aan toe?”
Daar komt dus niks op terug. Ze heeft niet zitten schrijven met oplagecijfers in haar hoofd.
Absolute soevereniteit in vraaggesprekken.