Biograaf

 

Had G.A. van Oorschot echt de pest aan zijn geboorteplaats Scheldestad of was het toch meer haat-liefde? Biograaf Arjen Fortuin (1971) wil er nog niet alles over kwijt, maar Geert’s jonge jaren te industriestad vol volksheid hebben flamboyante uitgever van Russische bibliotheek, Reve, Hermans, Voskuil meegeboetseerd, ontegenzeggelijk. Zijn vader, de wethouder. Moeder, uitvindster van de cursus kordaatheid voor vrouwen. De sloppen, stegen, open riolen, de werf. Met Fortuin ging het pas langs Scheldekwartier, Paarden-, Paling-, Badhuis- en Slijkstraat. Namen uit de Vlissingse verhalen van R.J. Peskens. In Paling- & Badhuisstraat gingen deuren open en begonnen bewoners spontaan te vertellen wat zij wisten over Schelde, socialisme, oorlogsgeweld, gemeentepolitiek en drankbestrijding. Vervolgens met gezelschapje allesweters nog het een en ander aan kennis en documentatie uitgewisseld. Vraagje tussendoor: Hoe is 100ste geboortedag Van Oorschot (2009) gevierd? Scheldeloodsenkoor behoefde niet uit vet te komen, kanonnen konden zwijgen, want de dag is zonder erg voorbij gegaan. De stedelijke lief- en leedpot was aan (Hans) Verhagen & Wibaut opgegaan. Misschien krijgen we nog eens een gemeentebestuur, dat in het verschijnen van de biografie – binnen nu en drie jaar – aanleiding ziet de stad een blijvende herinnering te bezorgen.   

1 Reactie

  1. whhofman

    In de Wilhelminastraat in Vlissingen zit, in de muur van een lelijke flat wel een steen die herinnert aan de vader van Geert van Oorschot, een man die wel een en ander voor de stad heeft gedaan.

Geen reacties toegestaan.